Szkolenie Młodych Ambasadorów EPAS

136

Autor: II LO im. Stefana Żeromskiego

Po odbytym szkoleniu Starszych Ambasadorów, w którym uczestniczyły koordynatorki programu, Pani Renata Radzikowska i Pani Katarzyna Kozioł-Machel, nadszedł czas, aby Młodsi Ambasadorowie poszerzyli swoją europejską wiedzę.

18 marca w siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie uczennice: Dominika Konecka z klasy II men, Małgorzata Kaczmarek, Jagna Wrońska i Sandra Gawłowska z klasy I men oraz uczeń Adam Chrzanowski z klasy I men wraz z opiekunką Panią Katarzyną Kozioł-Machel, pracując warsztatowo z koleżankami i kolegami realizującymi program w różnych miastach poznali podstawowe informacje o PE oraz o jego znaczeniu i możliwościach, jakie oferuje młodym Europejczykom. Spotkanie to było także okazją do tego, aby podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z życiem i aktywnością we Wspólnocie, a także wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi europejskich wartości, celów młodzieżowych oraz scenariuszy przyszłości Unii Europejskiej.

Wszystkie realizowane i podejmowane aktywności mają pomóc uczennicom i uczniom w przygotowaniu i realizacji szkolnych projektów edukacyjnych podejmowanych w ramach programu EPAS. Nasi uczniowie już je realizują poprzez lekcje europejskie oraz spotkania z przedstawicielami Europe Direct.