Przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej z wizytą w „Mechaniku”

128

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

W poniedziałek, 8 kwietnia 2024 roku, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, gościliśmy przedstawicieli z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Spotkanie otworzył dyrektor szkoły Pan Dariusz Kwiatkowski, następnie głos zabrał Kierownik Zakładu Systemów Radioelektronicznych WAT-u dr inż. Bronisław Wajszczyk, który przedstawił najnowsze osiągnięcia swoje i podopiecznych swojego wydziału. W dalszej części spotkania nasi kadeci wysłuchali wykładu adiunkta naukowo-dydaktycznego Instytutu Radioelektroniki Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej podpułkownika Piotra Serafina nt. echolokacji, jej wykorzystania i znaczenia we współczesnym wojsku. Zasady rekrutacji do Wojskowej Akademii Technicznej przedstawił zebranym Kierownik ds. rekrutacji mgr inż. Sławomir Szczepański. W spotkaniu uczestniczyli ponadto porucznik mgr inż. Michał Górny i podchorążowie Aleksander Wędzonka i Aleksandra Antoszczyk.
Mamy nadzieję, że część z naszych uczniów wybierze Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie jako tą uczelnię wyższą, w której będzie kontynuowała naukę. Warunki, jakie proponuje WAT swoim studentom, są niezwykle interesujące i zachęcającego nauki, a sama uczelnia jest uczelnią publiczną, politechniczną prowadzącą kształcenie na kierunkach zarówno wojskowych jak i cywilnych.