Zakończyła się rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Są jeszcze wolne miejsca

78

Autor: Urząd Miasta

Zakończyła się rekrutacja do miejskich szkół oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 prowadzona z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych łącznie przygotowały dla dzieci 1564 miejsca. W wyniku dwuetapowej rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 przyjęto 1502 dzieci, co stanowi 96,04% zajętych miejsc.

Dla chętnych w wieku 2,5 – 6 lat pozostało jeszcze 46 miejsc wolnych w przedszkolach oraz 16 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Przypominamy, że przedszkola przyjmują dzieci, które w dniu 1 września 2024 roku będą miały ukończone 2,5 roku.

Zapisów można dokonywać w sposób tradycyjny.

Wykaz placówek dysponujących wolnym miejscami.

PRZEDSZKOLA:

Przedszkole nr 2 im. Marii Kownackiej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. ul. Stefana Czarnieckiego 12/14;

Przedszkole nr 5 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 20 A;

Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Robotnicza 30;

Przedszkole nr 11 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Farbiarska 51/57;

Przedszkole nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Leona Witolda Maya 6/8;

Przedszkole nr 16 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. J.U. Niemcewicza 50/56;

Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 103 A.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Ludwikowska 113/115;

Szkoła Podstawowa nr 8,  97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Stolarska 21/27;

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orła Białego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Juliusza Słowackiego 32/42.

Szkoły podstawowe w klasach pierwszych przygotowały dla dzieci 600 miejsc. W wyniku dwuetapowej rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 przyjęto 566 dzieci, co stanowi 94,33% zajętych miejsc.

Dla pierwszoklasistów pozostały jeszcze 34 miejsca wolne w 2 szkołach podstawowych.

Wykaz placówek dysponujących wolnym miejscami.

SZKOŁY PODSTAWOWE:

Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Ludwikowska 113/115;

Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8,  97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Gminna 5/9.