Lekcja pierwszej pomocy przedmedycznej w grupie „0” SP Nr 6

54

Autor: SP Nr 6

W dniu 5 czerwca gościliśmy w grupie „0” ratownika medycznego, p. Sebastiana Siekierskiego.

Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, dowiedziały się jak należy sprawdzać u człowieka przytomność, oddech i tętno oraz w jaki sposób można pomóc osobie poszkodowanej zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego. Chętnie ćwiczyły ułożenie w pozycji bocznej, z resuscytacją krążeniowo-oddechową oraz pracę z fantomem, wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem ratownika medycznego.

Ratownik zapoznał dzieci z zasadami postępowania w przypadku zranienia lub urazu. Pomógł również dzieciom zabezpieczyć dużą ranę zanim do poszkodowanego przyjedzie fachowa pomoc. Ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły się „małymi ratownikami”. Spotkanie to pomogło zaszczepić wśród dzieci ideę konieczności pomocy osobom, które jej potrzebują.

Bardzo dziękujemy panu Sebastianowi Siekierskiemu za cenną lekcję.