OFE czy subkonto? Decyzja do 31 lipca

72

Do końca lipca osoby urodzone po 1968 roku mogą zmienić decyzję dotyczącą przekazywania części składki emerytalnej na drugi filar. Zgodnie z ich dyspozycją może ona trafiać do otwartego funduszu emerytalnego i ZUS-u albo tylko do ZUS-u.

Otwarte od 1 kwietnia okienko transferowe pozwala ponownie wybrać, gdzie ma być przekazywana część składki emerytalnej na drugi filar. Można zdecydować, że w całości (7,3 proc.) ma trafiać na subkonto w ZUS albo że 4,38 proc. ma być przekazane na subkonto w Zakładzie, a 2,92 proc. do  otwartego funduszu emerytalnego (OFE).

Graficzny podział składki emerytalnej na subkoncie i w OFE

Podział składki emerytalnej (19,52%)                                                                                                                        w przypadku wyboru OFE
ZUS (I filar)                                                                             12,22%Subkonto ZUS (II filar) 4,38%OFE (II filar) 2,92%
Podział składki emerytalnej (19,52 %)                                                                                                                        w przypadku wyboru ZUS
ZUS (I filar)                                                                             12,22%Subkonto ZUS (II filar)                                       7,3% (4,38% +2,92%)

Aby poinformować ZUS o swojej decyzji w sprawie sposobu podziału składki emerytalnej, należy przekazać do Zakładu w terminie do 31 lipca wypełnione oświadczenie (formularz ZUS-US-OFE-03).

Osoby, które nie chcą wprowadzać żadnych zmian oraz ci, którzy osiągną powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej, nie  muszą składać oświadczenia. Dla osób, które w ciągu
10 lat osiągną wiek emerytalny (60/65 lat), będzie uruchomiony tzw. suwak bezpieczeństwa. Oznacza to, że ZUS nie będzie przekazywał składek do OFE, a OFE stopniowo przekaże środki do ZUS-u, który zapisze je na subkoncie .

Jak złożyć oświadczenie

Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych można złożyć w ZUS-ie osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną przez PUE ZUS.

Co ważne, w przypadku złożenia oświadczenia, by w całości składka emerytalna (7,3 proc.) trafiała na subkonto w ZUS-ie, trzeba pamiętać o tym, że tylko bieżące składki nie będą przekazywane do OFE. Składki, który OFE otrzymał wcześniej, będą tam do czasu, kiedy ubezpieczony osiągnie wiek
o 10 lat niższy od obowiązującego dla niego wieku emerytalnego. Wówczas by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę wartości zgromadzonego kapitału, OFE rozpocznie stopniowe przekazywanie środków do ZUS-u w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa.

Ważne

Jeśli dotychczas ubezpieczony nie był członkiem żadnego OFE, a chce, aby część jego składki była przekazywana na rachunek do wybranego OFE, to w ciągu 4 miesięcy od złożenia oświadczenia

ZUS-US-OFE-03 powinien zawrzeć umowę z wybranym przez siebie OFE.

Waloryzacja środków zapisanych na subkoncie

Środki zapisane na subkoncie w ZUS-ie co roku są waloryzowane. Podniesienie ich wartości polega na pomnożeniu składek (zapisanych na 31 stycznia danego roku) przez specjalny wskaźnik.

W ostatnich latach waloryzacja składek na subkoncie dawała klientom  ZUS-u wyższy wzrost środków niż lokata w banku.

Okno transferowe otwarte jest tylko do końca lipca. Kolejne będzie otwarte  od 1 kwietnia do 31 lipca 2028 r.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego