Kolejne porozumienie zawarte. Dodatkowe policyjne patrole na ulicach Tomaszowa Mazowieckiego

48
Foto: KPP Tomaszów Mazowiecki

Autor: aspirant sztabowy Grzegorz Stasiak KPP

Zawarto porozumienie pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim a Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki ,w myśl którego sfinansowane zostaną dodatkowe policyjne patrole, które zadbają o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów wypoczywających na terenie Tomaszowa Mazowieckiego.

Do podpisania porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowieckim  reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Marcina Witko a Komendą Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim reprezentowaną przez Komendanta mł.insp. Tomasza Jędrzejczyka, doszło  4 lipca 2024 roku.
Porozumienie zawarto by aktywnie przeciwdziałać przestępczości, wpłynąć na poprawę porządku publicznego oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego oraz okresowo przebywających na tomaszowskiej ziemi turystów. Zwiększona liczba patroli policyjnych pozwoli na kierowanie większych sił w miejsca szczególnie zagrożone czynami zabronionymi oraz wymagających szczególnego nadzoru policyjnego.
Dodatkowe służby wystawione w ramach porozumienia, pełnione będą przez policjantów w ramach ponadnormatywnego czasu pracy. Służby na terenie miasta realizowane będą w głównej mierze w weekendy, a ich dokładny czas i miejsce będą wynikały z bieżącej analizy zagrożeń. Z pewnością dodatkowe policyjne patrole będą zauważalne w trakcie wydarzeń o charakterze masowym oraz w miejscach najczęściej wybieranych przez tomaszowian i turystów na miejsca wypoczynku w okresie wakacyjnym.
Na realizację zadania wynikającego z porozumienia Miasto przeznaczyło kwotę 28 000,00 złotych a dodatkowe służby realizowane będą, aż do końca listopada 2024 roku.