230 lecie istnienia Tomaszowa Mazowieckiego

Rok 2018 jest szczególnym dla Tomaszowa Mazowieckiego – stolicy Powiatu Tomaszowskiego. Nasze miasto świętuje 230 lecie alokacji.Wszystkim Tomaszowianom pragnę złożyć życzenia z okazji Naszego wspólnego święta! Urodzin naszej „małej Ojczyzny”!
Tomaszów to 230 lat tradycji, historii, to czasy świetności i upadków, lata dobre i mądre, a także lata w których wojny i walki odcisnęły piętno w dziejach miasta i jego mieszkańców.Te wszystkie wydarzenia składają się na bogactwo Tomaszowa i jego obecny charakter. Najważniejsze jednak to co przed nami! Jako Starosta Tomaszowski uważam iż Tomaszów Mazowiecki – Moje Miasto powinien być miejscem godnego życia dla wszystkich ludzi…, miejscem pracy za godziwą płacę…, miejscem w którym młodzi ludzie znajdą perspektywy rozwoju!
Tego zarówno Państwu jako i sobie z tej okazji życzę.
Starosta Tomaszowski
Mirosław Kukliński