Fanti Fitness Tomasz Łucka

PILICA - KLUB SPORTOWY

20 Marca 2006 12:48:23 


Genezę powstania i pierwszych lat Klubu Sportowego PILICA najlepiej określili jego ojcowie chrzestni - Zarząd TFSJ z Prezesem Franciszkiem Wiślickim i Dyrektorem inż. Michałem Hertz'em w książce "Historia TFSJ"

 
 

Genezę powstania i pierwszych lat Klubu Sportowego PILICA najlepiej określili jego ojcowie chrzestni - Zarząd TFSJ z Prezesem Franciszkiem Wiślickim i Dyrektorem inż. Michałem Hertz'em w książce "Historia TFSJ" wydanej w 1936 roku:

"Chodzi jednak nie tylko o wydajność pracy, nie o samą jej higienę. Chodzi o pracownika, jako człowieka.
Administracja przedsiębiorstwa poczuwa się do obowiązku udostępnienia i ułatwienia każdemu pracownikowi - w miarę jego chęci, a swojej możliwości rozwoju fizycznego i pracy nad własną kulturą umysłową i społeczną.

Dba więc przede wszystkim o najelementarniejszy warunek higieny osobistej o czystość. Na terenie fabryki stworzono obszerne kąpielisko, z wannami dla kobiet i natryskami dla mężczyzn. Dostępne jest ono przez kilkanaście godzin dziennie, dla wszystkich pracowników fabryki, którzy przy wejściu - za minimalną jedynie opłatą otrzymują ręczniki i mydło.

Dalej zachęca się pracowników do ćwiczeń gimnastycznych.
Niezaprzeczoną monotonię pracy w oddziałach kobiecych urozmaica odpowiednio dostosowana gimnastyka, odbywana w czasie przerw w pracy. Ćwiczenia te prowadzone są pod kierunkiem wykwalifikowanej instruktorki, przy dźwiękach muzyki, nadawanej przez głośniki. Niekiedy, naprzeciw. w oddziale sortowni - terenem ćwiczeń jest sala pracy. Dla pracownic innych oddziałów, których pomieszczenie nie nadaje, się do ćwiczeń, urządzono specjalne hale gimnastyczne.

Gimnastyka i gry sportowe na wolnym powietrzu odbywają się na obszernym boisku, przeznaczonym dla mężczyzn i kobiet, a urządzonym przez fabrykę i oddanym do dyspozycji Fabrycznemu Klubowi Sportowemu. Klub posiada również, oprócz szatni przy boisku, zimowe pomieszczenie do zaprawy sportowej i własną przystań rzeczną na Pilicy. Klub jest terenem spotkania się towarzyskiego, kilkuset osób spośród młodzieży robotniczej, zamiłowanej w sportach. Patriotyzm barw klubowych podtrzymują liczne zdobyte nagrody i dyplomy sportowe, upiększające pomieszczenie Klubu; zawody międzyklubowe zawsze wzbudzają żywe zainteresowanie. Zarząd pobliskiej rezydencji Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w Spale nieraz zezwalał Klubowi na korzystanie dla zawodów z reprezentacyjnego boiska spalskiego. Cenią sobie również sportowcy, że umożliwiono im parokrotnie wzięcie udziału w defiladach i rozgrywkach przed Panem Prezydentem Rzeczypospolitej.... ".

Za: www.kspilica.pl

tomaszow.pl - numer 1 w regionie - zareklamuj się u nas | Redakcja serwisu  tel. 044 724 49 91 redakcja@tomaszow.pl  


Tomaszów Mazowiecki - sylwester