Cyrk Bez Zwierząt

0
342

Zapraszamy wszystkich,którym leży na sercu dobro zwierząt do udziału w
akcji protestacyjnej pod hasłem „Cyrk Bez Zwierząt”. Spotykamy się 5
września o godz.17,30 przy ul.Strzeleckiej obok namiotu cyrkowego.


Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce