„Dla Ciebie chwila – dla kogoś życie”

0
313

Akcja honorowego dawstwa szpiku kostnego na terenie zakładów Grupy Paradyż

Zakończyła się trwająca od kwietnia akcja, której celem było pozyskanie potencjalnych dawców szpiku kostnego spośród pracowników Grupy Paradyż. W dniach 22 oraz 23 czerwca br. na terenie zakładów w Tomaszowie Mazowieckim i Opocznie odbył się jej finał, gdzie chętne osoby oddały próbki krwi, tym samym bez konieczności wychodzenia z pracy, ich dane zarejestrowane będą w ogólnopolskim Centralnym Rejestrze Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, a następnie przekazane zostaną do ogólnoświatowej bazy BMDW.

Inicjatywa pod hasłem „DLA CIEBIE CHWILA – DLA KOGOŚ ŻYCIE” została zorganizowana przez Grupę Paradyż we współpracy z Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Akcja rejestracji była poprzedzona szeroko zakrojoną kampanią informacyjną. W całość aktywnie włączyła się Anna Tępińska – Marcinek, Współwłaściciel i Wiceprezes Zarządu Grupy Paradyż, która została ambasadorką idei dawstwa szpiku wśród pracowników.

– W czasie ostatnich miesięcy za pośrednictwem różnych kanałów informacyjnych, przekazaliśmy pracownikom komplet fachowych materiałów, których celem rozwianie ewentualnych obaw oraz wątpliwości związanych z przeszczepem szpiku  – tłumaczy Anna Tępińska Marcinek. Dowiedzieli się między innymi o skali problemu, uzyskali odpowiedź na najbardziej nurtujące pytania dotyczące procedury pobierania szpiku i jej bezpieczeństwa. Dzięki temu, chęć przyłączenia się do akcji zadeklarowało ponad 60 osób, co niewątpliwie przyczyni się do powiększenia polskiego i światowego rejestru dawców niespokrewnionych  – dodaje Wiceprezes.

– Sam proces rejestracji potencjalnego dawcy zajmuje ok. 5 min. Wystarczy wypełnić krótką ankietę zdrowotną oraz oddać 5 ml krwi. Naszym celem jest systematyczne powiększanie bazy potencjalnych dawców. To bardzo istotne, ponieważ jedynie co czwarty chory znajduje spokrewnioną, zgodną genetycznie osobę  do przeszczepu rodzinnego, a jedynym ratunkiem dla kolejnych 70 % osób, jest dawca z Centralnego Rejestru Niezpokrewnionych, Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej –tłumaczy Bogusław Tymoniuk, diagnosta laboratoryjny z Ośrodka Dawców Szpiku w Łodzi. – Jestem pod wrażeniem świetnej kampanii informacyjnej i bardzo dobrej organizacji ze strony Ceramiki Paradyż. Dzięki temu akcją zainteresowało się wielu pracowników, a nasza łódzka baza potencjalnych dawców powiększyła o kolejne osoby.

Co 60 minut jedna osoba w Polsce dowiaduje się o tym, że choruje na białaczkę. Co druga z nich nie znajduje dawcy. Często jedyną szansą na wyleczenie jest przeszczep zdrowych komórek od niespokrewnionych osób. Prowadzony w Polsce Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej zawiera wpisy ponad 1 miliona potencjalnych dawców. Mimo to poszukiwanie bliźniaka genetycznego jest bardzo trudne. Tylko jedna trzecia Pacjentów potrzebujących przeszczepienia znajduje zgodnego dawcę w rodzinie. Pozostałym szansę na życie mogą dać tylko dawcy niespokrewnieni. Prawdopodobieństwo zgodności pomiędzy dawcą niespokrewnionym, a osobą chorą waha się pomiędzy 1:1000 a 1:500 000, dlatego systematyczne powiększanie bazy zarejestrowanych dawców jest tak istotne.