I Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego

0
223

Autor: Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego