I Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego

0
248

Autor: Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego