I Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego

0
235

Autor: Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego