Informator

TELEFON ALARMOWY: 112
Policja 997
44 726 10 00
Straż Pożarna 998
44 725 91 26
Pogotowie ratunkowe 999
44 724 33 19

Tomaszowskie Centrum Zdrowia

44 725 71 34
Straż Miejska 986
44 724 65 06

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie Wod.-Kan. 44 724 63 39
693 713 375
Pogotowie Kominiarskie 601 326 977
601 280 269

Pogotowie Energetyczne

991

WOPR (Zalew)

609 684 999

Żandarmeria Wojskowa

44 739 77 39

Schronisko dla Zwierząt

44 724 57 84
   
   
INFORMACJA:  
PKS 44 724 23 48 (6.00-20.00)
PKP 19 757; 42 20 55 007
MZK 44 723 74 58
Telefoniczna 118 913
   
TAXI:  
pl. Kościuszki 44 724 59 09
Rondo 44 724 51 30
   
URZĘDY:  
Starostwo Powiatowe ul. Św. Antoniego 41
44 724 21 27. 44 724 27 50
Urząd Miasta ul. P.O.W. 10/16
tel. 44 724 23 11
Urząd Gminy Tomaszów Maz. ul. I. Mościckiego 4
44 724 55 73
Urząd Stanu Cywilnego ul. Św. Antoniego 42
44 724 22 79
Urząd Skarbowy ul. Mireckiego 37
44 725 60 00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. I. Mościckiego 40/42
44 72 36 00
Powiatowy Urząd Pracy ul. Konstytucji 3 Maja 46
44 724 60 79
Urząd Celny ul. Warszawska 168
44 723 68 95
SANEPID ul. Św. Antoniego 24
44 724 45 84
Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. P.O.W. 9
44 724 21 91

http://etmnews.pl/