Konkurs Historyczny: „Najpiękniejszy zabytek Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu” rozstrzygnięty

0
448

26.01.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim rozstrzygnięto Konkurs „Najpiękniejszy zabytek Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu” który był przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych Powiatu Tomaszowskiego i dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

W konkursie udział wzięło 86 osób. W uroczystym podsumowaniu i rozstrzygnięciu udział wzięli Barbara Robak – Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Beata Stańczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, Wojciech Sitek – Radny Powiatu Tomaszowskiego, Antoni Węgliński – Prezes Powiatowego Zarządu Oddziału ZNP w Tomaszowie Mazowieckim, Teresa Ogórek – Prezes Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, Aleksandra Cedro – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim, Gabriela Ziółkowska – Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, Danuta Mec – Wypart i Zygmunt Dziedziński – Przedstawiciele Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego.

Nagrody zostały ufundowane przez: Starostę Tomaszowskiego, Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz ze środków własnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

Nagrody wręczono w 3 kategoriach z podziałem na klasy gimnazjalne i uczniów ZSP nr 6:

Z rąk Dyrektor Magdaleny Fałek, Barbary Robak – Członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Krzysztofa Kuchty – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim oraz Renaty Kasiewicz – organizatora Konkursu laureaci odebrali dyplomy i nagrody.

Laureatami Konkursu zostali:

W kategorii praca artystyczna:

Klasy gimnazjalne

I miejsce zdobyła praca Dominiki Zdulskiej uczennicy kl. III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smardzewicach
II miejsce Sonia Latocha uczennica kl. II F Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim
III miejsce Oliwia Sygitowicz uczennica kl. VII B Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

Wyróżnienie: Zuzanna Ostałowska uczennica kl. II B Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni

Wyróżnienie: Marlena Dębowska uczennica kl. II gimnazjum Zespołu Szkół w Wiadernie

W tej samej kategorii

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6

I miejsce zdobyła praca Natalii Ogrodniczak uczennicy kl. I LP
II miejsce Olga Wojciechowska uczennica kl. IV LP
III miejsce Magdalena Mazurkiewicz uczennica kl. I G

Wyróżnienie: Natalia Nowak uczennica kl. IV LP

Wyróżnienie: Julia Sęk uczennica kl. I LP

Wyróżnienie: Michał Goździk uczeń kl. I G

Wyróżnienie: Magdalena Kalinowska uczennica kl. III Fo

Wyróżnienie: Anna Kucharska kl. uczennica I FOF

W kategorii prezentacja multimedialna:

Klasy gimnazjalne

I miejsce zdobył Jakub Kafar uczeń kl. III C Zespół Szkolno – Przedszkolnego nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim
II miejsce Antoni Węgliński uczeń kl. III D Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim
III miejsce Joanna Zygmunt uczennica kl. II F Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

W tej samej kategorii

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6

I miejsce zdobyła prezentacja Magdaleny Staruch uczennicy kl. III LP
II miejsce Marita Rybarczyk uczennica kl. III Fo
III miejsce Ewelina Koch uczennica kl. I G

Wyróżnienie: Wiktoria Polus uczennica kl. I FoF

W kategorii prezentacja filmowa:

Klasy gimnazjalne

I miejsce otrzymała prezentacja filmowa Wiktorii Szulowskiej uczennicy kl. III E Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim
II miejsce Patryk Gabryszewski uczeń kl. III D Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim
III miejsce Maria Zysiak uczennica kl. III C Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim

W tej samej kategorii

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6

I miejsce otrzymał Wiktor Goleski uczeń kl. I G
II miejsce Patrycja Skolik uczennica kl. I FoF

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań historią Ojczyzny tej dużej i małej, kształtowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych, kształtowanie przynależności do środowiska lokalnego i regionalnego, kształtowanie potrzeb utożsamiania się ze wspólnotą lokalną i regionalną, kształtowanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością i kulturą regionalną, popularyzacja ciekawych miejsc promujących miasto, powiat i jego zabytki, popularyzacja najpiękniejszych miejsc naszej małej ojczyzny miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Powiatu, rozwijanie zainteresowania historią, tradycjami i kulturą rodzinnej miejscowości i regionu.

W podsumowaniu Konkursu wzięło udział 300 osób.

Źródło: Starostwo Powiatowe