Obchody Święta Wojska Polskiego

0
412
Dzień 15 sierpnia na zawsze zapisał się w historii oręża polskiego, stając się symbolem dumy i chwały. Pamięć żołnierzy walczących w 1920 roku nadaje naszemu Świętu szczególną rangę” – powiedział w swoim przemówieniu Zastępca Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej pułkownik Adam Grela.

W piątek, 11 sierpnia br. na placu apelowym 25BKPow przy ul. Piłsudskiego 72 w Tomaszowie Mazowieckim odbył sie uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego. Oprócz żołnierzy z jednostek bezpośrednio podległych Dowódcy 25BKPow z garnizonu Tomaszów Mazowiecki oraz Nowy Glinnik uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji wojskowych, jak również Policji oraz pracownicy Resortu Obrony Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godz. 10.00 meldunkiem o gotowości pododdziałów złożonym przez dowódcę uroczystości, majora Tomasza Liburskiego. Po przywitaniu się ze sztandarami jednostek wojskowych oraz wciągnięciu na maszt flagi państwowej, płk Adam Grela zwrócił się do wszystkich zebranych słowami: „Z okazji Święta Żołnierza życzę wszystkim kawalerzystom i ich rodzinom oraz pracownikom wojska hartu i wytrwałości, poczucia dumy z dobrze wykonywanych obowiązków„.

Jednym z głównych elementów uroczystości było odczytanie Decyzji Ministra Obrony Narodowej o mianowaniu oficerów oraz Rozkazów Dowódców jednostek wojskowych bezpośrednio podległych o mianowaniu podoficerów i szeregowych na kolejne stopnie wojskowe. Kolejnym elementem uroczystości było odczytanie Rozkazu Dowódcy 25BKPow w sprawie wyróżnień żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej.

Ponadto, na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej płk Adam Grela wręczył Medale Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny za długoletnią wzorową służbę w Wojsku Polskim z okazji Święta Wojska Polskiego wyróżnionym żołnierzom i pracownikom Resortu Obrony Narodowej.

Kolejny niezmiernie ważnym elementem było odczytanie Apelu Pamięci, po którym dla uczczenia Święta Wojska Polskiego została oddana salwa honorowa.

Na zakończenie uroczyśtości odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego „Marsz Pierwszej Brygady”, a jej zwieńczeniem była defilada wojskowa pododdziałów 25BKPow.
 

***

  
Święto Wojska Polskiego to państwowe święto, które zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa Wojsk Polskich pod dowództwem Marszałka Józefa Piłsudskiego w bitwie warszawskiej w 1920 r., stoczonej w ramach wojny polsko-bolszewickiej, decydującej o dalszych losach Polski i Europy. Święto zostało wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 60, poz. 303) i obowiązuje od 13 sierpnia 1992 r.

Zdjęcia: szer. Agnieszka Grzela

por. Michał Kolad

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o