Czy ta ankieta ma sens?

Niedawno Urząd Miasta opublikował ankietę dotyczącą Dni Tomaszowa. Ma ona podobno rozpocząć publiczną dyskusj nad kształtem i programem festiwalu.

Galeria Mazovia

W ciągu dwóch lat ma powstać pierwsze w Tomaszowie centrum rozrywkowo-kulturalno-handlowe z budynkami
mieszkalnymi.
Ambasada Lednicy w naszym mieście!!!

Ruch Lednicki w Polsce to wspólnota ludzi, którzy chcą rozkrzewiać i głosić ideę zaszczepioną nad Lednicą przez Jana Pawła II

Taoistyczne TAI CHI…

Tai chi to system opracowanych w XI wieku w Chinach harmonijnych, powolnych ruchów pozytywnie wpływających na poprawę i utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego.Taoistyczne Tai Chi jest systemem ćwiczeń zdrowotnych głęboko zakorzenionym w tradycji taoistycznej słynącej z kultywowania sztuk zdrowia i długowieczności.

Jak twierdzą członkowie stowarzyszenia, Tai Chi to doskonałe narzędzie do poprawy zdrowia, relaksacji ciała i umysłu. Regularna praktyka dodaje pogody ducha, spokoju i siły.

Placówki integracyjne

Szkoły i przedszkola czekają na niepełnosprawnych uczniów. W Tomaszowie dla dzieci i młodzieży poruszającej się na wózkach inwalidzkich funkcjonują specjalnie przystosowane do tego celu placówki.

Smardzewickie żubry

W Książu koło Smardzewic znajduje się ośrodek hodowli żubrów i należy do najstarszych w Polsce.

Jazzowi artyści w MOK

Miejski Ośrodek Kultury wraz z Wydziałem Kultury , Sportu i Rekreacji organizuje koncert zespołu Full Driver, który odbędzie się 20 września o godz. 19:00 w sali widowiskowej MOK przy ul. Browarnej 7.

Nowe oblicze kina „Mazowsze”

W dawnym kinie „Mazowsze” rozpocznie swoją działalność Fundacja PROEM.

Koncertowo w parku miejskim

Na zakończenie lata przewidziano festyn integracyjny, który odbędzie się 16 września w godz. 15:00 – 21:00 na muszli koncertowej w parku miejskim.

Spóźnione świadczenia

Osoby, które nie zdążą złożyć wniosku o świadczenia rodzinne do końca miesiąca, stracą prawo do wrześniowych wypłat.

Irackie dzieci w potrzebie

O pomoc dla irackich dzieci zaapelowali żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, stacjonujący w Iraku.

Akcja strajkowa zawieszona

Po dość długiej akcji strajkowej Szpital Rejonowy w Tomaszowie Maz. wznawia swoją pełną działalność.