Meksykańskie ferie z TOMY

Od 21 do 26 lutego, Centrum Chrześcijańskie Tomy przy ul. Głowackiego zaprasza na program ZIMA MEXICANA.

Wesprzyj LIDERA

Każda osoba fizyczna może przekazać w roku podatkowym organizacji pożytku publicznego kwotę do 350 zł ( to jest inna darowizna niż 1 %należnego podatku).

Z Niemenem w Arkadach

Czesław Niemen, legenda polskie muzyki rozrywkowej urodził się 16 lutego 1939 r. Z tej okazji w galerii Arkady przygotowano koncert wspomnieniowy poświęcony niedawno zmarłemu artyście.

Krynica Morska od 370 zł

M O R Z E - T R Ó J M I A S T O I dzień: Wyjazd...

Morze – Jastrzębia Góra od 360 zł

MORZE – JASTRZĘBIA GÓRA Jastrzębia Góra odległa o 10 km czę¶ć Władysławowa, położona 67 m n.p.m., na wysokim brzegu klifowym....

Kotlina Kłodzka – I JELENIOGÓRSKA od 355 zł

K O T L I N A    K Ł O D Z K A - P R A G A ...

Kotlina Kłodzka – Praga od 355 zł

K O T L I N A    K Ł O D Z K A - P R A G A ...

Morze – Trójmiasto od 335 zł

M O R Z E - T R Ó J M I A S T O I dzień: Wyjazd...

Bieszczady – Solina od 325 zł

B I E S Z C Z A D Y - S O L I N A I dzień: Wyjazd ok....

Rabka-Pieniny-Tatry od 315 zł

R A B K A - P I E N I N Y - T A T R Y I dzień:...

Pieniny od 295 zł

P I E N I N Y I dzień: Około 730 wyjazd, przejazd do Szczawnicy, spotkanie z przewodnikiem - W±wóz...

Piłeś? Nie kradnij

Pijany mężczyzna który dokonał włamania do kiosku, schował skradzione łupy pod kurtkę. Zapomniał jednak wyjąc z niej dokumenty.