PIESCH Maurycy

PIESCH Maurycy - Urodził sie w 1849 roku...

OLIMPIJCZYCY Z TOMASZOWA

 

OLIMPIJCZYCY Z TOMASZOWA: Maria Ciach-Michalak - Helsinki - 1952...

NAREWSKI Stanisław

NAREWSKI Stanisław Kostka Maciej - Urodził się 27 lutego 1865 roku w Warszawie.

LEGENDA

 

LEGENDA:  "...Król angielski miał dwoje dzieci...

 

LECHIA Robotniczy Klub Sportowy

LECHIA - ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY: W końcu 1923r. Stanisław Bouin, Józef Skrzypiński i Leon Drajling...

KALENDARIUM

 

KALENDARIUM: 1405                                    Pierwsza pisemna wzmianka o Białobrzegach,

LANGE Oskar

LANGE Oskar: urodził się 27.07.1904r. w Tomaszowie Maz.

KURIER GUSTKOWSKI

"KURIER GUSTKOWSKI": Pierwszym czasopismem, jakie wydawano na terenie Tomaszowa, był "Kurier Gustkowski.

GUSTEK

GUSTEK - Dziś, rejon miasta

GABRYSIEWICZ-KRZYSZTOFIKOWA Teresa

GABRYSIEWICZ-KRZYSZTOFIKOWA Teresa - Urodziła się 27 grudnia 1934 roku w Warszawie

BIAŁOBRZEGI

BIAŁOBRZEGI leżą na wysokim, prawym zboczu doliny Pilicy.

BRZUSTÓWKA

BRZUSTÓWKA Nosiła w przeszłości różne nazwy: Brzustowa, Brzustówek i Borzystówka.