Tradycyjnie w tym dniu Pani Dyrektor Mirosława Tomczyk oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem złożyli kwiaty pod Pomnikiem Legionistów.