3 dni Pieniny – Wąwóz Homole, Trzy Korony, Sokolnica, Wysoka lub Bryjarka

808

P I E N I N Y

I dzień: Około 730 wyjazd, przejazd do Szczawnicy,
spotkanie z przewodnikiem – W±wóz Homole, obiadokolacja i nocleg.
II dzień: Po wczesnym ¶niadaniu wycieczka górska, wyj¶cie na Trzy
Korony i Sokolicę
, mały spływ Szczawnica-Kro¶cienko lub wycieczka łodzi±
do HUKOWEJ SKAŁY
, obiadokolacja i nocleg.
III dzień: Po ¶niadaniu: Szczawnica – uzdrowisko, wycieczka
górska, wej¶cie na Palenicę i Bryjarkę, obiad ok. 1300.
Powrót ok. godz. 1930.
 
Cena: 220 zł.
 
¦wiadczenia: transport, noclegi, posiłki wg program, pilot,
przewodnik, wstępy (Pieniński PN, mały spływ), parkingi, ubezpieczenie NNW.
KALKULACJA DLA MIN. 38 UCZESTNIKÓW + 3 OPIEKUNÓW