Pieniny od 295 zł

523

P I E N I N Y

I dzień: Około 730 wyjazd, przejazd do Szczawnicy,
spotkanie z przewodnikiem – W±wóz Homole, obiadokolacja i nocleg.
II dzień: Po wczesnym ¶niadaniu (suchy prowiant na drogę), wycieczka
górska, wej¶cie na Trzy Korony i Sokolicę, obiadokolacja i
nocleg.
III dzień: Po ¶niadaniu, przejazd do Niedzicy, rejs statkiem
lub zwiedzanie zamku i ko¶ciółka w Dębnie (ew. spływ Dunajcem),
obiad czas do dyspozycji wychowawców, kolacja i nocleg.
IV dzień: Po ¶niadaniu: Szczawnica – uzdrowisko, wycieczka
górska, wej¶cie na Palenicę i Bryjarkę, obiad, czas do dyspozycji wychowawców,
kolacja i nocleg.
V dzień: Po ¶niadaniu, mały spływ Szczawnica-Kro¶cienko lub do HUKOWEJ
SKAŁY
, obiad w okolicach Krakowa. Powrót do domu ok. 1930.
 
Cena: 300 zł.
 
¦wiadczenia: transport, noclegi, posiłki wg programu, wstępy do
PPN, Zamku w Niedzicy i do ko¶ciółka w Dębnie, parkingi, ubezpieczenie NNW.

KALKULACJA DLA MIN. 38 UCZESTNIKÓW + 3 OPIEKUNÓW