e-BOK już działa

501


Internetowy kontakt z  Zakładem Energetycznym Łódź-Teren S.A.:


e-BOK już działa

       
1 lutego br. w Zakładzie Energetycznym Łódź-Teren S.A. uruchomione
zostało Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK).  Dzięki niemu
odbiorcy  mogą kontaktować się z ZEŁ-T S.A  za pomocą internetu,
uzyskując nieograniczony i szybki dostęp do wszystkich informacji
dotyczących rozliczeń i kontaktów ze swoim dostawcą energii.

       
Korzystając z elektronicznego BOK-u dysponujący dostępem do internetu
klient ZEŁ-T S.A. może m.in. błyskawicznie sprawdzić aktualny stan
licznika i saldo,  dowiedzieć się kiedy i jakie faktury zostały mu
wystawione a także szczegółowo prześledzić swoje miesięczne zużycie
energii. System poinformuje go również o nadpłatach i zaległościach.
Korzystanie z e-BOK-u, dzięki stosownym zabezpieczeniom i przydzielanym
użytkownikom indywidualnie kodom dostępu, jest w pełni bezpieczne. Nad
całą pracą systemu czuwa administrator, do którego obowiązków będzie
należało aktywowanie nowo zarejestrowanych użytkowników, edycja oraz
uzupełnianie informacji.

        Klientem e-BOK-u może być każda osoba
fizyczna (Klient indywidualny), osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (Klient
instytucjonalny), która podpisała umowę sprzedaży energii elektrycznej
oraz świadczenia usług przesyłowych.

       
Aby korzystać z
e-BOK-u trzeba zarejestrować się i utworzyć własne konto klienckie w
bazie danych zakładu. W przypadku klientów indywidualnych trzeba to
zrobić drogą internetową.  Po wejściu na stronę internetową
www.zelt.lodz.pl
nowy użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego. Proces rejestracji zostanie uruchomiony po
zweryfikowaniu podanych w formularzu danych po czym użytkownik otrzyma
za pomocą poczty e-mail dwa kody dostępu: numer PIN oraz identyfikator
Użytkownika. 

        Nieco inaczej procedura rejestracyjna
wygląda w przypadku klientów instytucjonalnych – firm i instytucji.
Zarejestrowanie może nastąpić po dostarczeniu przez Klienta do
„tradycyjnego” BOK (korespondencyjnie lub osobiście) wymaganych
dokumentów, tj. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), ewidencji
działalności gospodarczej, rejestru handlowego itp., a także
zaświadczenia o nr identyfikacyjnym REGO, oraz podpisaniu Regulaminu
Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-BOK.

       
Korzystanie z e-BOK
jest bezpłatne.

Pełny regulamin korzystania z e-BOK jest dostępny na
stronie internetowej www.zelt.lodz.pl.


Biuro Obsługi Klienta w ZEŁ-T S.A.