Po pomoc do sądu

386

Działania mają na celu pomoc ludziom, którzy zostali pokrzywdzeni w wyniku popełnionych przestępstw i  jako ofiarom trudno im uzyskać właściwe porady prawne, osoby takie nie zawsze wiedzą również gdzie się udać i jaką pomoc moga uzyskać. Bezpłatne porady mieszkańcy Tomaszowa będą mogli uzyskać podczas pełnionych dyżurów w Sądzie  Rejonowym przy ul. Mościckiego w godz. 8 – 15. W czasie trwania akcji będzie można skonsultować się i porozmawiać z sędziami i prokuratoramibiorącymi udział w akcji „Tydzień Ofiar Przestępstw”.