Klub Stu na Lechii

561

     Praca w klubach sportowych, podstawowych ogniwach sportu ze względów finansowych zamiera. Wynika to jasno z raportu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Stan sportu polskiego. Propozycje koniecznych zmian, zamieszczonego na stronach internetowych ministerstwa.

     Z raportu wynika także, że w systemie szkoleniowo- współzawodniczym brakuje ogniwa dla seniorów. Tracimy kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi, którzy nie mogą znaleźć swojego miejsca, bo nie mają możliwości kontynuacji kariery. Potrzeby radykalnych zmian są oczywiste. Dostrzega je MENiS, które chciałoby wprowadzić trzystopniowe struktury w polskim sporcie: pierwszy szczebel to państwo, drugi szczebel – związki sportowe, a trzeci – klub. Koncepcja przewiduje także m. in. wzrost finansowania o 30% gier zespołowych.    

     Zanim jednak to nastąpi, chcieliśmy wystąpić z inicjatywą ratowania piłki nożnej w Tomaszowie Maz. i za przykładem Łódzkiego Klubu Sportowego założyć Klub Stu, który będzie wspierał sekcję piłkarską Klubu Piłkarskiego RKS Lechia 1923. Warunkiem przynależności do klubu byłaby miesięczna wpłata w wysokości minimum stu złotych (stąd nazwa). W Łodzi, z tą inicjatywą wystąpiła grupa siedemnastu drobnych przedsiębiorców regionu łódzkiego. Jednak wydaje się, że nie jest rzeczą ważną, kto występuje z pomysłem. Najważniejsze będą osoby, które podejmą to wyzwanie w imię zachowania tradycji, uratowania współczesności i lepszej przyszłości.  

Zarząd Klubu Piłkarskiego

RKS Lechia 1923