ENCYKLOPEDIA WWW.TOMASZOW.PL

2532

Jest naszym zamysłem, aby na www.tomaszow.pl zaistniała na stałe Encyklopedia jako zbiór informacji o nas i naszym mieście, o ludziach i wydarzeniach, o kulturze, sporcie, gospodarce, polityce, oświacie… O tym wszystkim co ważne i mniej ważne, ale mające wpływ na pełny obraz Tomaszowa.

Encyklopedia jako efekt wspólnego wysiłku zespołu redakcyjnego i przede wszystkim licznej  grupy naszych Czytelników. Tych głównie, którzy nie marzą jedynie o wyjeździe stąd, którzy w opiniach o swoim mieście nie poprzestają jedynie na epitetach, a swoją pracą i działalnością udowodniają, że tu też można. Do tych osób kierujemy apel-prośbę o pomoc i współpracę. Przysyłajcie swoje propozycje haseł na redakcja@tomaszow.pl  Publikując je podamy autora, źródło.

Z założenia nasza Encyklopedia ma być żywa, stale rozbudowywana i uzupełniana o kolejne hasła i działy. I co najważniejsze – wiarygodna jako źródło informacji, wiarygodna pomoc w nauce. I jeszcze jedno. Nasza tomaszowska.

REDAKCJA