RODE Jan Serafin

1316

RODE Jan Serafin – Urodził się 14 listopada 1849 roku w Rawie Maz., w rodzinie inteligenckiej. Studia lekarskie rozpoczął i zakończył w Warszawie, dalsze specjalistyczne kontynuował we Francji. W czasie wojny francusko-pruskiej pracował w szpitalach Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Po zakończeniu wojny wrócił do kraju i osiadł na stałe w Tomaszowie Maz., tu zawarł związek małżeński z Marią, córką Junoszy Chciszewskiego, ziemianina, właściciela Komorowa i Zaborowa.

 

Od pierwszych lat pobytu w naszym mieście ujawnił duże zdolności organizacyjne. Wiele uwagi przywiązywał do działalności społeczno-oświatowej świata lekarskiego. Przedstawiał przy tym bardzo szczegółową analizę sytuacji społeczno-gospodarczej i wskazywał na konkretne sposoby naprawy. Był autorem wielu prac z zakresu medycyny i o tematyce historycznej. Ożywił działalność niepodległościową. Uchodził za gorliwego obrońcę polskich interesów narodowych. Przygotował tajną akcję repolonizacji szkół. Dzięki jego staraniom miasto otrzymało pierwszą pełną średnią szkołę (dzisiejsze I LO). W 1905 wprowadził język polski do nauki wszystkich przedmiotów w szkole.

 

W tym okresie dał sie poznać jako znakomity mówca i gorący patriota, łączący działalność świata lekarskiego z narodową. Oddany polityce Naczelnego Komitetu Narodowego, stał się w okresie pierwszej wojny światowej popularnym i wiernym stronnikiem Józefa Piłsudskiego, za co był wielokrotnie aresztowany przez władze okupacyjne. Te przejścia łącznie z torturami przyczyniły się do jego śmierci. Zmarł 18 czerwca 1915 roku w wieku 66 lat. Jego pogrzeb był manifestacja patriotyczna mieszkańców miasta i okolicznych wsi.

 

W roku 1905 założył Kolo Macierzy Polskiej, które w 1916 roku przyjęło jego imię. Uwieńczeniem zasług doktora Rodego dla miasta był pomnik postawiony przez jego przyjaciół w roku 1930, który ulokowano w parku nazwanym również jego imieniem.

 

Za: Tadeusz Kawka, "Szkoła, która przeszła do historii", Tomaszów Maz. 2001