RZECZYCA

944

 Pierwsza wzmianka o Rzeczycy pochodzi z 1335 roku, kiedy to była wsią królewską.

W 30 lat później odnotowano istnienie kościoła.

W latach 1779-1804 proboszczem miejscowej parafii był znany historyk i pamiętnikarz ks. Jędrzej Kitowicz, autor dzieł: "Opis obyczajów za panowania Augusta III" i "Pamiętniki – czyli Historia Polski". Drugą osobą związaną z regionem była Narcyza Żmichowska – pisarka, prekursorka polskiej powieści psychologicznej. W latach 1839-1857 (z przerwami) mieszkała w majątku u rodziny (siostry Wandy Redlowej i ojca Jana Żmichowskiego). Przez 3 lata uczyła dzieci w miejscowej szkole.

W końcu XVIII wieku Rzeczyca była ośrodkiem starostwa rzeczyckeigo, dobrze zagospodarowaną i ludną wsią. W 1789 roku liczyła 86 domów i 423 mieszkańców, czym przewyższała niejedno miasto ówczesnej Polski.

W 1912 roku w Rzeczycy powstała chłopska spółdzielnia farbiarska i rękodzielnicza, a później mleczarsko-jajczarska.

 Do zabytków architektury należą:

  • zespół neorenesansowy kościoła parafialnego Św. Katarzyny z chrzcielnicą, dwoma kropielnicami piaskowymi, zdobione herbem Poraj znajduje się tam również obraz przedstawiający Św. Rodzinę ze szkoły weneckiej (pierwsza połowa XVI wieku) oraz portret
    ks. Jędrzeja Kitowicza
  • obraz biskupa Jana Pawła Woronicza
  • karczma murowana (przebudowana) – obecnie restauracja pozostałości zespołu dworskiego – spichlerz – obecnie siedziba RSP Rzeczyca
  • park – obecnie park im. Ignacego Paderewskiego
  • zespół dworski w Bartoszówce o pow 12 ha pozostałości zespołu dworskiego w Grotowicach z parkiem położonym na wysokiej skarpie

Na skraju opadającego ku rzece parku, Władysław Grotowski na pamiątkę bitwy pod Guzowem (6.VII.1607r.), wystawił trzymetrową figurkę w kształcie kolumny z czworokątną kapliczką z herbami Ciołek i Rawicz.

Za: www.rzeczyca.pl