Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

1018

W ramach zajęć TUTW studenci uczestniczą w wykładach, w zajęciach warsztatowych oraz cotygodniowych zajęciach w 5 sekcjach: plastycznej, rekreacyjnej, językowej, informatycznej, teatralnej.

 

W zajęciach uczestniczy ok. 100 osób w różnym wieku. To grupa ludzi aktywnych, potrzebujących ciągłego samokształcenia. Wykłady dzięki współpracy z Uniwersytetem Łódzkim odbywają się w tomaszowskiej filii U.Ł. Pozostałe sekcje odbywają spotkania w siedzibie MOK lub w „Przyjaźni”.