Kartka dla pluszowego misia

339

Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę plastyczną. Na odwrocie pracy umieszcza się nazwisko, imię, wiek, adres, numer telefonu i nazwę szkoły. Termin składania prac upływa 17 listopada. Finał konkursu i wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Filii Nr 5 przy ul. Koplina 1, dnia 24 listopada o godzinie 10:00.