Kasjerzy i wychowawcy poszukiwani

407

Według inspektorów WUP-u oprócz najczęściej poszukiwanych przez pracodawców specjalistów, których brakuje na rynku pracy, istnieją również zawody, w których wykształconych w powiecie tomaszowskim jest zbyt wielu. Są to: asystent ekonomiczny, ślusarz oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego. Natomiast najbardziej poszukiwani pracownicy w powiecie tomaszowskim to według Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi: wychowawca w placówkach oświatowych, kasjer i glazurnik. Według danych wojewódzkiego pośredniaka bezrobocie w Tomaszowie wynosi cały czas powyżej 20 procent.