Czy sklepy powinny być otwarte w niedziele?

509

Sprzedawcy w małych sklepach często narzekają, że w niedzielę, kiedy ich stoiska są zamknięte, hipermarkety odnotowują największą sprzedaż. Dodają, że niedziele powinny być czasem poświęconym rodzinie, a nie pracy. Są także opinie neutralne. Kierownicy sieci hipermarketów twierdzą iż, ograniczenie handlu w niedzielę spowoduje spadek zatrudnienia, a koszty tego poniosą nie tylko właściciele sklepów, ale także państwo. Spadną wpływy z podatków i część zwolnionych pracowników uzyskałoby prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
Klienci mają w tej sprawie podzielone zdania. Część popiera zakaz podkreślając, że niedziela powinna być dniem odpoczynku dla wszystkich, także dla sprzedawców. Inni zauważają, że wielu Polaków może zrobić zakupy tylko w niedzielę, bo tylko w ten dzień nie pracują.