ZUS informuje

198

Jeżeli ubezpieczeni nie zdążą skompletować dokumentacji potrzebnej do ustalenia kapitału początkowego, wnioski te mogą złożyć w dowolnym czasie, a więc również po 2006 roku. Kapitał początkowy powinny mieć obliczony wszystkie osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które przed 1 stycznia 1999 roku, same lub za pośrednictwem swoich pracodawców opłacały składki na ubezpieczenie społeczne. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które nabyły albo wkrótce nabędą, prawo do emerytury na obowiązujących zasadach.