Wzrosną opłaty

711

Ceny wzrosną około 5 procent. Do cen należy doliczyć 7 procent podatku VAT. Stałe opłaty abonamentowe za gotowość, odczyt i rozliczenie wyniosą po 2,30 zł miesięcznie na odbiorcę. Wzrost ten spowodowany jest podniesieniem cen przez Łódzki Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz przez Tomaszowską Oczyszczalnię Ścieków.