Nowa ustawa o opłacie skarbowej

738

Opłata pobierana jest w momencie złożenia wniosku o dokonanie czynności, wydanie zaświadczenia, złożenia wniosku o pozwolenie, koncesje itp. Według nowych przepisów nie ma już znaczków skarbowych. Opłaty trzeba wnosić gotówką w kasie organu podatkowego albo przelewem na rachunek bankowy organu podatkowego, którym w odniesieniu do opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).