Gimnazjaliści spieszą z pomocą

684

W zawodach wystąpiło pięć trzyosobowych zespołów uczniowskich z tomaszowskich gimnazjów nr 3, 4, 6 i 8. Każda drużyna miała za zadanie wykazać się umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w trzech identycznych niebezpiecznych przypadkach, jakie często mają miejsce  w życiu.

Wiedzę i umejętności uczniów oceniało jury konkursowe złożone z wykładowców i słuchaczy II roku Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego z Tomaszowa Maz.

Pierwsze miejsce (89 punktów) zdobyło Gimnazjum nr 3 w składzie: Anna Zatyka, Dominik Łaski i Arkadiusz Rutkowski. Drugie miejsce (70 punktów) przypadło drużynie z Gimnazjum nr 6, trzecie miejsce (69 punktów) Gimnazjum nr 4. Miejsca czwarte (67 punktów) i piąte (65 punktów) zajęły dwie reprezentacje z Gimnazjum nr 8.