Zostań nowym członkiem hufca ZHP

667

Dotyczyły one m.in. szkoleń spadochronowych, szybowcowych i pożarniczych, które przywrócić chcą w swoim programie harcerze. Szkolenia te mają pomóc w znacznym stopniu pozyskać nowych członków hufca i umożliwić kontynuowanie zainteresowań. Podczas spotkania omówiona została także kwestia tworzenia jednostek integracyjnych w których spełniać się będą osoby niepełnosprawne. Władze ZHP uzyskały zapewnienie prezydenta miasta, że w miarę możliwości wszelkie założenia powinny być zrealizowane.