Tereny pod inwestycje

346

W tym roku miasto przeznacza środki na wykup działek, które w następstwie będzie można scalać i z zyskiem zbywać. Chodzi tutaj o obszary pod usługi komercyjne, m.in. handel hurtowy, detaliczny, zakłady produkcyjne itp. Najbardziej do tego celu nadają się tereny ciągnące się wzdłuż ulicy Zawadzkiej, począwszy od zabudowań byłej mleczarni w kierunku Zawady. Obszar przekracza trasę szybkiego ruchu, a jego granicą jest administracyjna granica z gminą wiejską Tomaszów Maz.