Zwrot akcyzy za samochody osobowe

270

 Proponowane nowe przepisy mają na celu wprowadzenie jednolitych zasad zwrotu części podatku akcyzowego zapłaconego od starszych niż dwuletnie samochodów osobowych, nabytych w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r., przez nabywcę wewnątrzwspólnotowego, importera lub osobę, która poniosła ciężar akcyzy w cenie nabycia na terytorium kraju, samochodu osobowego sprowadzonego z innych państw członkowskich lub importowanego, pod warunkiem, że osoba, której przysługuje zwrot jest właścicielem sprowadzonego samochodu.Projekt zakłada, że o zwrot można ubiegać się w terminie 5 lat od dnia wejścia ustawy w życie. W przypadku nabywcy wewnątrzwspólnotowego albo importera, zwrot będzie następował w trybie przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących nadpłaty. Natomiast w przypadku nabywcy na terytorium kraju, zwrot będzie następował w trybie uregulowanym niniejszą ustawą, wszczynanym w wyniku wniesienia stosownego wniosku o zwrot akcyzy. Organem zajmującym się tymi zwrotami będzie naczelnik urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce dokonania rozliczenia podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego.

 

Więcej informacji znajduje się w projekcie ustawy:

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=637&id=74291&typ=news