TUTW też ma wakacje

574

Po wykładzie uczestnicy otrzymali od prowadzących instruktorów certyfikaty poświadczające udział w zajęciach a nawet drobne upominki.  Zarząd TUTW ogłosił konkurs literacki na wspomnienia słuchaczy z pierwszego roku działalności uniwersytetu. Mogą one mieć formę eseju, wiersza, felietonu, humoreski itp. A będzie co wspominać bo oprócz ciekawych wykładów „studenci'' uczestniczyli w różnych zajęciach, np.  sekcji plastycznej, informatycznej, językowej, rekreacyjno – ruchowej, wyjeżdżali na wycieczki poza miasto, uczestniczyli w imprezach kulturalnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną czy Muzeum.