Policyjny engrawer

567

Akcja prowadzona będzie  w co drugi czwartek każdego miesiąca począwszy od połowy sierpnia. Przy znakowaniu roweru należy okazać się dowodem tożsamości świadczącym o ukończeniu osiemnastego roku życia oraz dokumentem o legalnym nabyciu pojazdu. Po oznakowaniu otrzymuje się „certyfikat znakowania przedmiotu”.