Odszkodowanie zamiast przebudowy

683

Wiadomo jednak, że władze naszego miasta wydały decyzję na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie przez wykonawcę obiektu , firmę AMJ Investment ul. Nowowiejskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mościckiego do skrzyżowania z ul. Majową. Wojewoda łódzki zniósł warunek przebudowy przez inwestora ul. Nowowiejskiej, który uprzednio wydał starosta powiatowy, jako konieczny do uzyskania zgody na użytkowanie obiektu. W związku z zaistniałą sytuacją inwestor wycofał się z przebudowy , twierdząc ,iż jedyne czego będzie dochodzić to odszkodowania od miasta.