Nadpilicki wrzesień 1939

584

Tegoroczna rekonstrukcja ma stać się najbardziej okazałym widowiskiem z dotychczasowych, zwłaszcza pod względem użytego w niej historycznego sprzętu wojskowego. Przetrwały również rzadkie i cenne eksponaty z tego okresu które zostały przekazane skansenowi i będą pokazane podczas trwania rekonstrukcji. Spotkanie w tomaszowskim skansenie odbędzie się w piątek 7 września br. o godz. 16:00.