Od upomnienia do komornika

766

W takim przypadku spółdzielnia najpierw  proponuje rozłożenie długu na raty lub zamianę mieszkania. Następnie chwyta się bardziej radykalnych metod począwszy od wywieszania list tych, którzy płacą, poprzez zakręcanie dłużnikom ciepłej wody. W ostateczności spółdzielnia podejmuje decyzję o eksmisji nieuczciwego lokatora .Gdy spóźnienie z czynszem staje się długiem (od dwóch miesięcy w górę), spółdzielnie wysyłają upomnienia, ponaglenia, wezwania do zapłaty połączone z wpisaniem lokatora do Krajowego Rejestru Dłużników. Po upływie pół roku zgodnie ze znowelizowaną ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych – spółdzielnia kieruje sprawę do sądu. Wtedy z sądowym nakazem zapłaty do zadłużonego lokatora puka komornik .