Konferencja „Handel ludźmi”

630

Wypracowanie profesjonalnego podejścia do realizacji działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi służyła konferencja pt. „Handel ludźmi – przeciwdziałanie i zwalczanie”, która odbyła się w dniu 21 września na terenie naszej Komendy.  Na konferencji swoją wiedzą w tej dziedzinie podzieliły się: przedstawicielka MSWiA p. Anna Maria Przygoda, przedstawicielka Fundacji LaStrada p. Joanna Garnier, oraz przedstawicielka Fundacji „Dzieci Niczyje” p. Katarzyna Fenik wszystkie Panie w sposób niezwykle ciekawy przedstawiły poruszana tematykę.

W czasie trwanie konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali materiały związane z handlem ludźmi. Materiały zostały przywiezione przez naszych gości p. Annę Marię Przygodę oraz p. Joannę Garnier. Jako prelegent wystąpił również Szef Tomaszowskiej Prokuratury p.Robert Wizner, policjant tutejszej Komendy asp. Janusz Grzybek, Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi kom. Michał Kaliszewski oraz kom. Krzysztof Kulikowski. Inicjatywa zorganizowania  konferencji o takiej tematyce jest związana z coraz liczniejszymi przypadkami, kiedy to obywatele polscy stają się ofiarami handlu ludźmi do pracy przymusowej.

W Konferencji jako odbiorcy w zdecydowanej większości zostali zaproszeni przedstawiciele tomaszowskich Szkół.W trakcie spotkania szczególną uwagę zwrócono na potrzebę szerokiej akcji informacyjnej w krajach pochodzenia i docelowych, która zwracałaby uwagę pracowników i pracodawców na problem handlu ludźmi do pracy przymusowej.Handel ludźmi został zdefiniowany jako współczesna wersja handlu niewolnikami, który podlega niezwykle dynamicznym przemianom. Nie chodzi już tylko o to, że werbownicy używają nowoczesnych form komunikacji jak internet, rozpowszechniając pozornie atrakcyjne oferty pracy.

Obserwuje się też zupełnie nowe zjawiska, do tej pory handel ludźmi dotykał w znacznej mierze kobiety, które były przymuszane do prostytucji. Obecnie zacznie częściej niż przed kilku laty występuje zjawisko przymuszania ludzi do ciężkiej pracy fizycznej bez wynagrodzenia. Sytuacja ta ma miejsce w związku z otwarciem nowych rynków, bieda i niepewność jutra zmuszają ludzi do wyjazdu z kraju w poszukiwaniu lepszego życia, jednak poszukiwanie to może okazać się podróżą do piekła.