Azbest czynnikiem szkodliwym

488

Najczęściej o zagrożeniu  mówi się wtedy, gdy znajdzie się on w powietrzu. Jednak azbest może przedostawać się także do wody np. w  przypadkach korozji cementu, tworzącego spoinę rur, a także z powodu awarii. W takiej sytuacji, gdy dochodzi do częstych awarii, pękania rur, powinny być one jak najszybciej wymieniane, gdyż dodatkowo stanowią zagrożenie także dla robotników pracujących przy ich wymianie. Kierownictwo ZGWK  chciałoby dokonać już w przyszłym roku wymiany starych rur na żeliwne. Jednak będzie to możliwe tylko wówczas, gdy ruszy program rewitalizacji infrastruktury miasta.