Woda obciążyła budżet mieszkańca

720
Jak potwierdził jeden z mieszkańców kamienicy wszelkie opłaty regulował zgodnie ze wskazaniami wodomierzy, a w posesji nie było żadnej awarii. Jak więc można mówić o jakichkolwiek stratach. Wyszło jednak, że będzie musiał dopłacić aż 542 zł. Postanowił interweniować w tej sprawie. TTBS dokonał korekty, anulował poprzedni rachunek, ale i tak obciążył mieszkańca sumą 214 zł. Żadnych nieprawidłowości w rozliczeniach nie było, jak określają  pracownicy TTBS. Kluczem zaś  rzekomo jest liczba osób zamieszkujących w danym lokalu oraz fakt, że nie każdy jego mieszkaniec ma oddzielny licznik. Wspólne rozliczanie, zdaniem mieszkańców, jest niesprawiedliwe, gdyż jak wiadomo, jedna rodzina zużywa więcej natomiast inna mniej wody, a koszty dzielone są po równo na każdą osobę.