Nauczyciele będą protestować

674

 

Jak to określił prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Tomaszowie Maz. kwota bazowa w roku bieżącym wynosi 1837 zł, a w projekcie budżetu na 2008 rok zmniejszono ją do 1837 zł. W efekcie przełoży się to na kilkudziesięciozłotowe obniżki płac. 25 października o godz. 14:00 zaplanowane są pikiety przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi. Jeżeli te działania nie przyniosą efektu, to w dalszej kolejności zostanie zorganizowana ogólnopolska manifestacja w Warszawie, a ostatecznym krokiem będzie strajk.