W kolejce po wykup mieszkań

664

W pierwszej kolejności trzeba uregulować wszelkie zobowiązania wobec spółdzielni (z tytułu opłat eksploatacyjnych, kredytów mieszkaniowych i innych usług). Dopiero wówczas można dokonać spłaty tzw. nominalnej kwoty umorzenia kredytu w części przypadającej na dany lokal. Jej wysokość kształtuje się bardzo różnie w zależności od roku i kosztów budowy bloku. W spółdzielni mieszkaniowej „Przodownik ” będzie to suma od kilku złotych do 9 tys. zł. Orientacyjnie można przyjąć zasadę: im starszy blok, tym niższa kwota nominalna. Do tego trzeba doliczyć koszty notarialne, założenia księgi wieczystej i odpisów aktu notarialnego. W kolejce po wykup mieszkań na nowych zasadach czeka już ponad 2,5 tys. członków SM „Przodownik”.