XII Aukcja Kolekcjonerska odwołana

683
Komisja Aukcyjna, po zapoznaniu się z wykazem przedmiotów przekazanych na XII Aukcję Kolekcjonerską, jednogłośnie podjęła decyzję o odwołaniu XII Aukcji Kolekcjonerskiej ze względu na małą ilość dostarczonych na Aukcję przedmiotów oraz trwający remont Muzeum, utrudniający przeprowadzenie Aukcji.

Ponadto decyzją Komisji Aukcyjnej Muzeum zakupi do swoich zbiorów, w miarę posiadanych środków, 27 eksponatów, w tym: 23 przedmioty do działu historycznego, 1 do biblioteki, 3 do działu etnograficznego .
Komisja Aukcyjna dziękuje wszystkim, którzy przekazali przedmioty na XII Aukcję Kolekcjonerską i zaprasza do udziału w kolejnych aukcjach.