Sukces Tomaszowian w konkursie ,,Barwy jesieni’

555
Na tegoroczny konkurs napłynęło 3050 prac z 215 szkół, domów kultury i placówek oświatowo-wychowawczych z całego kraju. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do Przemysława Małagockiego, który za pastelowy krajobraz jesiennej przyrody zdobył I miejsce w kategorii wiekowej 15 – 18 lat . Na co dzień Przemek uczęszcza do III kl. Gimnazjum SOSW w Tomaszowie Maz. Opiekunem laureata jest Marzanna Sławińska.