Kolejne projekty rewitalizacji miasta

708
Zakłada ona m.in. powstanie bulwarów Wolbórki, amfiteatru, pasaży handlowo – usługowych wraz z hotelem i basenem. Na placu Kościuszki ma stanąć pomnik założycieli Tomaszowa Antoniego i Tomasza Ostrowskich. Wykonanie projektu modernizacji miasta oszacowano wstępnie na 140 mln zł. Pomysłów jest jeszcze wiele i długa droga do ich realizacji.